نام شهرهای استان آذربایجان غربی

نام استان : ▣ آذربایجان غربی نام مرکز استان : ⌾ ارومیه   نام شهرستان های آذربایجان غربی: ⌘ ارومیه

بیشتر بخوانید

نام شهرهای استان آذربایجان شرقی

نام استان : ▣ آذربایجان شرقی نام مرکز استان : ⌾ تبریز   نام شهرستان های آذربایجان شرقی: ⌘ تبریز

بیشتر بخوانید

فهرست نام استان های ایران و مراکز آنها

لیست نام استان های ایران به همراه مراکز استان ها به ترتیب حروف الفبا نام استان: آذربایجان شرقی مرکز استان:

بیشتر بخوانید