نام شهرهای استان اردبیل

نام استان :

▣ اردبیل

نام مرکز استان :

⌾ اردبیل

 

نام شهرستان های اردبیل:

⌘ اردبیل
⌘ بیله‌سوار
⌘ پارس‌آباد
⌘ خلخال
⌘ سرعین
⌘ کوثر
⌘ گرمی
⌘ مشگین‌شهر
⌘ نمین
⌘ نیر

 

نام شهرهای اردبیل:

✢ آبی‌بیگلو
✢ اردبیل
✢ اصلاندوز
✢ بیله‌سوار
✢ پارس‌آباد
✢ تازه‌کند
✢ تازه‌کند انگوت
✢ جعفرآباد
✢ خلخال
✢ رضی
✢ سرعین
✢ عنبران
✢ فخرآباد
✢ کلور
✢ کوراییم
✢ گرمی
✢ گیوی
✢ لاهرود
✢ مشگین‌شهر
✢ نمین
✢ نیر
✢ هشجین
✢ هیر

 

✓ مشاهده لیست نام مراکز و استان های ایران