نام شهرهای استان آذربایجان غربی

نام استان :

▣ آذربایجان غربی

نام مرکز استان :

⌾ ارومیه

 

نام شهرستان های آذربایجان غربی:

⌘ ارومیه
⌘ اشنویه
⌘ بوکان
⌘ پلدشت
⌘ پیرانشهر
⌘ تکاب
⌘ چالدران
⌘ چایپاره
⌘ خوی
⌘ سردشت
⌘ سلماس
⌘ شاهین‌دژ
⌘ شوط
⌘ ماکو
⌘ مهاباد
⌘ میاندوآب
⌘ نقده

 

نام شهرهای آذربایجان غربی:

✢ آواجیق
✢ ارومیه
✢ اشنویه
✢ ایواوغلی
✢ باروق
✢ بازرگان
✢ بوکان
✢ پلدشت
✢ پیرانشهر
✢ تازه‌شهر
✢ تکاب
✢ چهاربرج (میاندوآب)
✢ خلیفان
✢ خوی
✢ ربط
✢ زرآباد (خوی)
✢ سردشت
✢ سرو
✢ سلماس
✢ سیلوانه
✢ سیمینه
✢ سیه‌چشمه
✢ شاهین‌دژ
✢ شوط
✢ فیرورق
✢ قره‌ضیاءالدین
✢ قطور
✢ قوشچی
✢ کشاورز
✢ گردکشانه
✢ ماکو
✢ محمدیار
✢ محمودآباد
✢ مرگنلر
✢ مهاباد
✢ میاندوآب
✢ میرآباد
✢ نازک علیا
✢ نالوس
✢ نقده
✢ نوشین‌شهر

 

✓ مشاهده لیست نام مراکز و استان های ایران