نام شهرهای استان آذربایجان شرقی

نام استان :

▣ آذربایجان شرقی

نام مرکز استان :

⌾ تبریز

 

نام شهرستان های آذربایجان شرقی:

⌘ تبریز
⌘ آذرشهر
⌘ اسکو
⌘ اهر
⌘ بستان آباد
⌘ بناب
⌘ جلفا
⌘ چاراویماق
⌘ خداآفرین
⌘ سراب
⌘ شبستر
⌘ عجب شیر
⌘ کلیبر
⌘ مراغه
⌘ مرند
⌘ ملکان
⌘ میانه
⌘ ورزقان
⌘ هریس
⌘ هشترود
⌘ هورا

 

نام شهرهای آذربایجان شرقی:

✢ آبش احمد
✢ آچاچی
✢ آذرشهر
✢ آقکند
✢ اسکو
✢ اهر
✢ ایلخچی
✢ باسمنج
✢ بخشایش
✢ بستان آباد
✢ بناب
✢ بناب مرند
✢ تبریز
✢ ترک
✢ تیمورلو
✢ ترکمانچای
✢ تسوج
✢ تیکمه داش
✢ جلفا
✢ جوان قلعه
✢ خاروانا
✢ خامنه
✢ خداجو
✢ خسروشاه
✢ خمارلو
✢ خواجه
✢ دوزدوزان
✢ زرنق
✢ زنوز
✢ سراب
✢ سردرود
✢ سهند
✢ سیس
✢ سیه رود
✢ شبستر
✢ شربیان
✢ شرفخانه
✢ شندآباد
✢ صوفیان
✢ عجب شیر
✢ قره آغاج
✢ کشکسرای
✢ کلوانق
✢ کلیبر
✢ کوزه کنان
✢ گوگان
✢ لیلان
✢ مبارک شهر
✢ مراغه
✢ مرند
✢ ملکان
✢ ممقان
✢ مهربان
✢ میانه
✢ نظرکهریزی
✢ وایقان
✢ ورزقان
✢ هادیشهر
✢ هریس
✢ هشترود
✢ هوراند
✢ یامچی

 

✓ مشاهده لیست نام مراکز و استان های ایران